Zašto, kada nam analitika omogućava da direktno posmatramo i merimo ponašanje? Iako interna analitika kompanije daje veoma bogate i direktne podatke o obrascima online ponašanja specifičnih segmenata korisnika (npr. roditelja ili tek venčanih parova ili mladih milenijalsa), neka pitanja i dalje ostaju otvorena. Kako se stavovi korisnika menjaju tokom vremena? Zbog čega ljudi rade to što rade? Kako se ponašaju offline? Kakvi implicitni stavovi i asocijacije stoje u osnovi njihovog ponašanja?

Prema iskustvima članica Consumer Insights tima Facebook-a, koja su podelile tokom Nedelje istraživanja tržišta u organizaciji Qualtrics-a, najbolje rezultate daje upravo holistički multidisciplinarni pristup istraživanjima korisnika, pri čemu se kombinuju kvalitativne i kvantitativne metode, interna analitika korisnika, kao i još neke tehnike novijeg datuma kao što je ispitivanje implicitnih stavova i asocijacija, koje dolazi iz kognitivnih nauka.

Još mnogo zanimljivih i korisnih informacija o pristupu Facebook-a korisničkim uvidima i istraživanjima ponašanja se može naći na platformi: http://insights.fb.com/.

Kakav pristup istraživanjima korisnika daje najbolje rezultate prema Vašem mišljenju? Pišite nam u komentarima.