U poslednje vreme se u marketinškim krugovima velika pažnja pridaje tzv. mikro anketama. Glomazni i dugotrajni projekti sve više padaju u senku njihovih kratkih, brzih, instant parnjaka. Međutim, da li su mikro ankete ispunile sve što se od njih očekivalo?

Jedan tip mikro anketa jesu online Pop-Up ankete. To su najčešće ankete koje sadrže do 5 kratkih, fokusiranih pitanja i otvaraju se u novom prozoru browser-a prilikom posete sajtu, portalu ili platformi.

Curtis Cobb, menadžer za anketna istraživanja Facebook-a, navodi glavne prednosti i nedostatke Pop-Up mikro anketa.

Mikro ankete su nesumnjivo brze, ekonomične i daju instant podatke. Takođe, omogućavaju veliki broj odgovora od različitih tipova posetilaca sajta ili portala. Ove ankete su deo konteksta korisničkog iskustva, čime omogućavaju direktan i tačan feedback.

Ipak, Pop-Up mikro ankete imaju i svoje loše strane.

Često se od strane korisnika doživljavaju kao nametljive, iritantne i mogu pogoršati iskustvo korisnika, zato što ga prekidaju u njegovoj primarnoj aktivnosti na sajtu ili portalu. Manjak pažnje posetilaca prilikom popunjavanja ankete može negativno uticati na kvalitet podataka, o čemu svedoči analiza prediktivne validnosti podataka prikupljenih putem Pop-Up mikro anketa. Naime, analizom je otkriveno da su korisnici koji su odgovorili na otvorena pitanja na pop-up anketi, pokazali veći nivo involviranosti (engagement), nego oni koji su dali visoke ocene zadovoljstva. Prediktivna validnost mikro anketa je posebno slaba kada posetioce sajta prinudimo da učestvuju u anketi, time što ne omogućimo (jednostavan) izlazak iz ankete.

Šta onda uraditi da maksimizujemo kvalitet podataka i prediktivnu validnost Pop-Up mikro anketa? Cobb preporučuje da se sledi nekoliko smernica:

 1. Ukoliko imate izbora, radije koristite analitiku umesto Pop-Up anketa za posredno zaključivanje o ponašanju i stavovima posetilaca;
 2. Testirajte pažnju ispitanika posebno dizajniranim pitanjima koja su integrisana u anketu, a koja će omogućiti post hoc kontrolu kvaliteta podataka. Primer takvog pitanja bi bio:
Molimo, obeležite odgovor B:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 1. Uklopite Pop-Up anketu u dizajn korisničkog iskustva i trudite se da ne prekidate njegov tok;
 2. Dajte posetiocima mogućnost da odbiju da učestvuju u anketi;
 3. Neka anketa bude kratka, jednostavna, fokusirana i direktna;
 4. Pitajte najmanji broj korisnika sa kojima možete da imate dovoljan uzorak za donošenje zaključaka;
 5. Nemojte pitati iste korisnike dva puta.

Kakva su Vaša iskustva sa Pop-Up mikro anketama, iz perspektive posetilaca ili istraživača?